Pe parcursul anilor 2015-2020 administrația ÎM «Asociația piețelor mun.Bălți» a implementat diferite schimbări întru modernizarea piețelor.
Scopul modernizării a fost buna organizare și amenajare a locurilor comerciale astfel încît antreprenorii să dispună de mai multe facilități în ceea ce privește amplasarea, depozitarea, precum și distribuția mărfurilor spre comercializare către clienți.
În conformitate cu reglementările speciale de construire prin documentaţie de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobată şi avizată conform prevederilor legale în vigoare, de către autoritatea administrația publică locală, s-a efectuat evaluarea cheltuielilor necesare pentru elaborarea strategiilor adecvate la reconstrucția și modernizarea piețelor.
La planificare, au fost luate în considerație și numeroasele cereri și propuneri ale antreprenorilor, precum și instrucțiunile prescrise ale serviciilor de supraveghere și control.
Totodată, în legătură cu faptul că din 01.01.2016 toate relațiile dintre adminstrația întreprinderii și antreprenori au fost transferate pe bază de contract – aceasta a permis creșterea veniturilor întreprinderii de la serviciile prestate cu plată.
Creșterea veniturilor a permis conducerii ÎM «Asociația piețelor mun.Bălți» să realizeze scopurile sus menționate, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de muncă și crearea de comodități pentru antreprenorii care desfășoară activitatea comercială pe piețele întreprinderii.

Pavilionul pieții «Centrale»

  • Primul în  anul 2016 a fost reconstruit SECTORUL DE CARNE, în care s-au instalat noi tеjghele frigorifice și cântare moderne.  A fost instalată o cameră specială pentru depozitarea cărnii.
  • În anul 2017 în SECTORUL PEȘTE au fost instalate tеjghele frigorifice moderne, comunicațiile electrice au fost schimbate și înlocuite cu altele noi. Fiecare loc comercial a fost echipat cu noi cîntare electronice.
  • În anul 2018 în SECTORUL CAȘCAVAL, UNT și  AFUMĂTURI au fost instalate vitrine frigorifice. Aceste frigidere asigură menținerea temperaturii necesară și păstrarea alimentelor proaspete.
  • În anul 2019 în SECTORUL BRÎNZĂ au fost instalate tеjghele din oțel inoxidabil. Pentru vînzători au fost procurate și amplasate dulapuri pentru păstrarea lucrurilor proprii.

La amenajarea spațiului pavilionului pieții «Centrale» la nivelul fiecărui sector comercial au fost instalate plăci cu denumirea sectorului comercial, au fost amplasate plăci cu programul de lucru și cerințele care trebuiesc respectate la comercializarea mărfurilor pe teritoriul pieții.
Toate bunurile achiziționate și lucrările efectuate au fost achitate din mijloacele financiare ale ÎM  «Asociația piețelor mun.Bălți».

Piața «Centrală»

La sectorul de la intrarea în pavilionul pieții «Centrale» au fost achiziționate și montate tonete pentru antreprenorii care comercializează în marea parte a produselor de patiserie, cofetărie și brutărie.

A fost deschis un PUNCT MEDICAL pentru acordarea de prim ajutor pe piața «Сentrală» din Bălți, care anterior niciodată nu a fost.  Programul de lucru  corespunde programului de lucru al pieții. În caz de necesitate sora medicală va efectua măsurarea tensiunii, temperaturii corporale și va furniza medicamentele necesare pentru acordarea de prim ajutor. La necesitate de urgență va fi apelată echipa de ambulanță. De serviciile punctului medical pot beneficia atât vînzătorii cît și cumpărătorii.

Felicitări de ziua de naștere – dna A.Pislearovapiața «Centrală»

Foto din reportajul video BTV din 12.11.2019

La semnarea contractului de prestare a serviciilor pentru anul 2019 între ÎM «Asociația piețelor mun.Bălți», în persoana dlui Iu.Vlas și antreprenorul Pislearova Anastasia, conducerea a fost foarte uimită și a atras atenția asupra faptului că anul de naștere al antreprenoarei este 1926. În acest sens, administrația întreprinderii a decis să o surprindă pe doamna Pislearova Anastasia și i-a organizat o surpriză neașteptată de ziua ei de naștere: a felicitat-o ​​cu  un buchet de flori frumoase și o tortă și i-a urat sănătate, bucurie, și cele mai bune împliniri pentru ea și familia ei mare. Când a fost întrebată care este secretul longevității sale, ea a spus că, de mai mulți ani duce un mod de viață sănătos și îi place să meargă la muncă.

Doamna Pislearova Anastasia are 93 de ani.
Vinde miere, este energică, arată bine și merge la muncă purtînd pantofi cu toc mic.

Piața «Jubileu»

În urma reconstrucției capitale piața de haine «Second Hand» și agricolă au un aspect modernizat.
Dacă anterior aveau un aspect sumbru și neestetic astăzi piețele au un aspect mai modern și mai atractiv – antreprenorii au posibilitate să lucreze în condiții confortabile.
Mesele din metal deja ruginite au fost înlocuite cu altele noi de tip clasic. La aceste mese și suprafața lor și locul de depozitare a mărfii este mai mare.
Acoperișul vechi din ardezie deasupra locurilor comerciale a fost înlocuit cu altul din țiglă metalică.
Aspectul pieței de îmbrăcăminte «Second Hand» a fost modificat și adaptat în conformitate cu cerințele antreprenorilor pentru a deveni mai accesibil.
Teritoriul ambelor piețe a fost pavat cu dalele.
Pe teritoriul pieții au fost amenajat locul pentru pază și efectuarea controlului a produselor expuse spre comercializare.
Reconstrucția piețelor a fost efectuată din mijloacele financiare ale ÎM «Asociația piețelor m.Bălți».

Proiectul pieții la cartierul nr.8
Piața după reconstrucție an.2016

Piața «Pușkin»

După reconstrucție în anul 2016:
La piață au fost amenajate în jur de 118 locuri comerciale.
A fost nivelată circa 500 m2 din suprafața pieții și pavată cu dalele.
În locul tejghelelor vechi de fier, au fost instalate tonete moderne.
Au fost instalate acoperișuri între locurile comerciale.
Pe întreg perimetrul pieții a fost montat gard din țiglă metalică.
Piața modernizată corespunde tuturor cerințelor de securitate sanitară și împotriva incendiului.
Reconstrucția pieții a fost efectuată din contul mijloacele financiare ale ÎM «Asociația piețelor mun.Bălți».

Piața «Caraciobanu»

Veniturile acumulate de pe piață au fost concentrate la modernizarea acesteia, în special:
La repararea drumului de acces către piața Caraciobanu, care nu a fost reparate de zeci de ani;
La conectarea pieței de-a lungul străzii Caraciobanu la sistemul de alimentare cu apă și canalizare;
Construcția unei toalete publice, care „nu a existat niciodată de când a existat piața” în conformitate cu toate cerințele sanitare;
Pe teritoriul pieții au fost amplasate și amenajate construcții modulare la cheie pentru pază;
Pe întreg perimetrul pieții a fost montat gard din țiglă metalică;
Întreg teritoriul pieții auto a fost pavat cu dale.

Piața «Gara de Nord»

În legătură cu faptul că în perioada ploilor se acumula în exces de apă și se absorbea treptat, lent în sol, creînd incomodități atît vînzătorilor cît și clienților, pe întreg teritoriul pieții au fost montate canale de scurgere a apei pluviale.
În anul 2019 au fost schimbate instalațiile electrice conform avizului de racordare privind condiţiile tehnico-economice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii, prevăzute de lege.

Piața « Аgrо»

Se reconstruiește piața «Agro» de pe lîngă stadionul orășenesc Bălți.
Modernizarea acesteia are loc pe etape:
A fost instalată și conectată la sistemul de alimentare cu apă și canalizare.
Teritoriul destinat comercializării din mașini a fost mărit și acoperit cu beton în conformitate cu documentația de proiectare a reconstrucției pieții.
Lucrările vor continua în măsura posibilităților financiare disponibile la întreprindere după pandemie.