Întreprinderea Municipală „Asociația piețelor mun.Bălți”

Denumirea întreprinderii: Din anul 1991 în conformitate cu Decizia Administrației Молдавпотребсоюз piața «Бельцкий Колхозный рынок» a fost redenumită în “Коопрынокторгобъединение г.Бэлць (КРТО г.Бэлць)”. Din 01.04.1994 conform Hotărîrii de Guvern nr.477 din 10.12.1993 piața “Коопрынокторгобъединение м.Бэлць” a fost reorganizată în Întreprinderea Municipală „Asociația piețelor mun.Bălți”.

Conducătorul: Iurie Vlas
Telefon de contact: 0(231) 9-38-11
Fax: 0(231) 2-71-50
Adresa juridică: mun.Bălți, str.Libertății, 2
Adresa electronică: pietelor@mail.ru

Servcii acordate de către întreprindere
Principalul tip de activitate al ÎM „ Asociația piețelor mun.Bălți ” conform statutului întreprinderii – este acordarea serviciilor cu plată.
Serviciile se acordă conform tarifelor aprobate prin Decizia Consiliului Municipal nr.3/10 din 03.06.2004, Decizia Consiliului Municipal nr.2/23 din 24.02.2011, Decizia Consiliului Municipal nr.19/66 din 21.12.2015 și a ordinului întreprinderii „cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile și lucrările acordate agenților economici la ÎM „Asociația piețelor mun.Bălți”.

Servcii cu plată acordate de către întreprindere:

 1. Acordă și atribuie locuri de vînzare pentru desfășurarea activității de comerț și prestarea serviciilor.
 2. Transmite bunurile întreprinderii în folosință temporară în baza contractului: spații comerciale, tarabe, chioșcuri, pavilioane, tijghele comerciale, camere individuale de păstrare (celule), echipament frigorific, spații pentru acordarea serviciilor.
 3. Asigură integritatea obiectelor comerciale la toate piețele întreprinderii.
 4. Acordă servicii în pavilionul pieții “Centrale” de: ridicare, cîntărire, tăiere a cărnii și transportarea acesteia la locul comercial.
 5. Acordă în folosință temporară inventar și echipament special antreprenorilor care comercializează în pavilionul pieții “Centrale”.
 6. Serviciile camerelor individuale de păstrare (celule): spații în subsol amenajate comod pentru depozitarea și transportarea mărfurilor la locul comercial al antreprenorului.
 7. Eliberează certificate pentru prezentare la Inspectorat fiscal mun.Bălți.
 8. Servicii prin difuzor sonor.
 9. Lucrări de reparație-montare a obiectelor comerciale.
 10. Servicii ale electricienilor.
 11. Alte servicii necesare pentru satisfacerea necesităților la nivel local.

Servcii acordate gratis de către întreprindere:

 1. Curățenia teritoriilor tuturor piețelor, precum și a teritoriilor adiacente pieței.
 2. Dezinfectarea și deratizarea spațiilor din pavilionul pieții “Centrale”.
 3. Întreținerea și efectuarea reparației curente a spațiilor comerciale ale ÎM „Asociația piețelor”.
 4. Servicii privind satisfacerea necesităților la nivel local (piața “Agro” și „Caraciobanu”).
 5. Alte cheltuieli pentru întreținerea mijloacelor fixe.

Conform Deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.19/66 din 21.12.2015 „Cu privire la introducerea modificările și completările în DCM 3/10 din 03.06.2004 “Cu privire la stabilirea tarifului pentru acordarea locului la comercializare la piețele ÎM „Asociația Piețelor” cu modificările și completările ulterioare a fost luată decizia cu privire la reducerea tarifului de zi:

 • cu 20% pentru persoane cu dizabilități și pensionari;
 • cu 10% pentru toți comercianții care activează pe piețele ÎM „Asociația Piețelor”.